کارفرما: شرکت کرمان تابلو
فعالیت کارفرما: شرکت صنعتی
موضوع پروژه: طراحی و راه‌اندازی وب سایت به زبان فارسی و انگلیسی

سیستم تولید محتوا: وردپرس
ویژگی‌ها: واکنش‌گرا
سال طراحی: 1391 خورشیدی

this project was shared 0 times
00
About

 ایده بکر

  (18 articles)